Praca

Nie jesteśmy korporacją. Cenimy indywidualność, entuzjazm, kreatywności i radości życia. W pracy dajemy pełną swobodę działania, żadnych ograniczeń.


Jeżeli szukasz pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej liderem rynku jaką jest Infinity Line Sp. z o.o. prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem oraz życiorysem zawodowym pod adres e-mail: rekrutacja@infinityline.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Infinity Line Sp z o.o z siedzibą w Babicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Infnity Line Sp z o.o. z siedzibą w Babicach przy ul. Zakopiańskiej 3a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.